پایان تصویربرداری فیلم کوتاه «رولت» ابراهیم شفیعی

فیلم رولت به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم شفیعی فیلم کوتاه رولت ابراهیم شفیعی تصویربرداری فیلم کوتاه «رولت» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم شفیعی در تهران به پایان رسید. به گزارش رسیده، فیلم کوتاه «رولت» نگاهی فلسفی به زندگی و چرخه آن در جهان و دوئل عاشقانه در کره خاکی که در قالب بازی رولت روسی…

جزئیات