پخش تله فیلم کیمیا احسان صادقی از شبکه یک

پخش تله فیلم کیمیا عبدالرضا ( احسان ) صادقی از شبکه یک تله فیلم کیمیا به گزارش خبرگذاری  ایلنا به کارگردانی و نویسندگی عبدالرضا ( احسان ) صادقی جهانی است. احسان صادقی از کارگردانان جوان و آینده دار و خوش فکر زنجانی است نویسنده و کارگردان تله فیلم کیمیا  با اشاره به اینکه این فیلم…

جزئیات